Kvinnors företagande

En grund för framväxten av fler jobb, ökad tillväxt och i dess förlängning en god välfärd, är individers möjligheter att förverkliga idéer och kunna omsätta dessa i lönsamma och växande företag.

Vi vill se ytterligare åtgärder som uppmuntrar kvinnor, män, unga och äldre att våga ta vara på sina idéer och sin kreativitet. Det tillför ett värde både för individen och för samhället om vi kan få fler företagare som vågar växa, satsa och anställa.

Människor som jobbar i yrken som tidigare präglats av bristande utvecklingsmöjligheter har tack vare Alliansen fått nya möjligheter. Det är en förklaring till att andelen kvinnliga företagare i dag är tio procent högre än 2006. Allt fler kvinnor startar och driver företag, men det finns vissa regionala skillnader och det råder fortfarande stor obalans mellan vilka branscher som män respektive kvinnor väljer att vara verksamma inom. Andelen kvinnor som driver eget dominerar fortfarande inom handel, tjänste- och servicesektorn samt inom vård- och omsorgssektorn.

Regeringen har sedan 2007 satsat 100 miljoner kronor per år på åtgärder för att stärka kvinnors företagande. Men mer behöver göras. Vi behöver självklart satsa resurser på att få fler kvinnor att starta nya företag. Men det är också viktigt att vi stödjer och underlättar för de kvinnor som redan driver företag och som har potential att växa. Dessa företag har större möjlighet att anställa och därmed skapa fler jobb. Dessutom behöver vi ytterligare sänka risken som förknippas med att vara egenföretagare genom att fortsätta reformeringen av trygghetssystemen.

 

MODERATKVINNORNA VERKAR FÖR:

Att omfördela delar av statliga medel som nu satsas på kvinnliga företagare. Från nyföretagande till redan befintliga företag, till exempel för rådgivning för den företagare som vill växa och anställa fler arbetstagare.
Att ytterligare sänka trösklarna för företagande inom sektorer där kvinnors företagande är som starkast, till exempel inom turism, hälso- och sjukvård, handel och uthyrnings- och tjänstesektorn.
Att det införs en samlad nationell strategi för kvinnors företagande och att forskningen om kvinnors företagande ytterligare utvecklas.

 

Ladda ner som PDF.