Moderatkvinnorna vill se fler män som arbetar i förskolan!

Skriven av MQ on . Posted in Nyheter

På riksnivå ligger andelen män som jobbar i förskolan stadigt på drygt 3 procent. Nyligen gjorde Skolverket en kartläggning om vad som hittills gjorts för att vända trenden. Det är en ganska dyster läsning, inget har egentligen hänt på 40 år. Det finns dock undantag som i Umeå där 21 procent av studenterna på förskollärarutbildningen och åtta procent av de anställda inom förskolan är män.

Fokuset på jämställdhetsarbeten på det nationella planet har varit att rekrytera kvinnor till manligt kodade högstatusyrken, förtroendeuppdrag, bolagsstyrelser och utbildningar.

Samtidigt handlar debatten om könskvotering till styrelser också om orättvisor i

yrkeslivet, där kvinnor många gånger är utestängda från möjligheter till inflytande. Detta är viktigt, men vi moderatkvinnor anser att vi även behöver tala om de områden där män är underrepresenterade, där också män saknar möjligheter till inflytande. Ett sådant område är förskolan och även i viss mån grundskolan. Män ska också ha möjlighet att påverka utbildningen och utvecklingen av vår framtid, barnen. Barnen har rätt till mångfald och vi vet att det höjer kvaliteten på verksamheten. I denna mångfald vill vi se många olika människor arbeta i förskolan. Vi är olika individer med olika erfarenheter. Dessa olikheter måste få tillåtas och komma till uttryck. Ju fler olika erfarenheter som finns representerade, desto större mångfald kan vi erbjuda barn och föräldrar i förskolan.

Jämställdhetsdebatten i Sverige framför allt har inriktats på att kvinnor ska få tillgång till det som ses som manligt och det är en obalans i både debatt och sak. Vi Moderatkvinnor vill ha de mest kompetenta, engagerade människorna som förebilder och pedagoger i förskolan och då behövs både män och kvinnor.

Jelena Drenjanin, 1:a vice ordförande Moderatkvinnorna & Kommunalråd med ansvar för förskolefrågor