Regeringen satsar på sjuksköterskor!

Skriven av MQ on . Posted in Nyheter

Vi moderatkvinnor ser mycket positivt på regeringens förstärkning av antalet högskoleplatser för sjuksköterskor. En utökning på utbildningsplatserna ger nu bättre förutsättningar för dessa viktiga yrkeskategorier för framtiden. Lägg därtill ökningen av antalet platser inom kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) som nu också tillsätts. Dessa satsningar är lovvärda och kommer att ge positiva effekter i framtiden.

På vår önskelista för en framtida god hälso- och sjukvård står exempelvis att kommuner och landsting offensivt ska arbeta med rekryteringsinsatser så att fler ska finna det attraktivt att både utbilda sig och ansöka om en anställning inom vårdsektorn. Rekryteringsinsatserna bör även inrikta sig till att försöka få fler män till att vilja närma sig vårdyrket. Idag är övervikten av kvinnor påtaglig och moderatkvinnorna ser gärna en jämnare fördelning av kvinnor och män inom denna bransch. Vi vill även se satsningar där undersköterskor ges möjlighet att fördjupa sig inom specialområden.

Till skillnad mot S-kvinnorna och (S) som nyligen tog beslut om att begränsa kvinnors företagande och kvinnors vinstutdelning inom branscher som vård, skola och omsorg, så verkar vi moderatkvinnor för att fler kvinnor ska kunna starta och driva företag inom alla branscher. 80 % av de nybildade LOV (lagen om valfrihet) företagen ägs eller drivs av en kvinna. Detta vill (S) nu rasera! Valfriheten, tillgängligheten och den enskildes rätt till ett eget val ska nu enligt (S) sättas ur spel. Företagandet inom välfärdssektorn gynnar kvinnors karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Lägg därtill att personalen nu äntligen får chansen att påverka sina arbetsvillkor och löner. För såväl offentliga som privata utförare ska kvaliteten alltid komma i första hand, ingenting annat är acceptabelt. Människor har nu vant sig att ha valmöjligheter och enligt “Jobb barometern” uppger 92 % att de vill kunna välja utförare inom vården. Varför lyssnar inte (S) på dessa? Vi kan konstatera att skiljelinjerna mellan S-kvinnorna och moderatkvinnorna är uppenbara.

Saila Quicklund Moderatkvinnornas ordförande