Träning på arbetstid, ett steg mot mer jämställda arbetsvillkor

Skriven av Moderatkvinnorna on . Posted in Nyheter

Moderatkvinnornas ståndpunkt sedan en längre tid tillbaka, träning på arbetstid, antogs av partiet under stämman i Norrköping. Nya Moderaterna ska som arbetsgivare i stat, kommun och landsting ligga i framkant vad gäller satsningar på medarbetares hälsa, i synnerhet i arbeten med tungt fysiska inslag. Ett sådant förslag är både en konkurrensfördel för offentliga arbetsgivare, men framför allt en satsning som kommer att underlätta arbetet, stärka den individuella hälsan och minska risken för sjukskrivningar för vårdens och omsorgens medarbetare, en som vi alla vet, kvinnodominerad sektor. Frågan om fysiskt krävande arbetsuppgifter och träning på arbetstid är en jämställdhetsfråga.