GOD JUL o GOTT NYTT ÅR

Skriven av Moderatkvinnorna on . Posted in Nyheter

Så här på självaste julafton vill vi från Moderatkvinnorna tillönska er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

 

Vi närmar oss slutet av vårt jubileumsår. 100 år av systerskap och hård kamp för kvinnors inflytande, utbildning, hälsa och ekonomiska oberoende har tagit oss långt i arbetet för jämställdhet. Landvinningar som omfattar alla flickor och kvinnor i det här landet som vi inte ska backa ifrån, utan fortsätta att utveckla.

 

För demokrati och jämställdhet är inget som kan tas för givet. Det kräver engagemang och idérikedom varje dag. Yttringar som tvångsäktenskap, oskuldskontroller och andra frihetsbegränsningar för flickor och kvinnor i ”hederns” namn hör inte hemma i ett demokratiskt och jämställt samhälle.

 

Kvinnor, såväl infödda som invandrade, ska ha lika rättigheter till självförverkligande. Tyvärr ser vi idag att alla inte tillåts samma chans. Därför fördjupar nu Moderatkvinnorna arbetet med integration och tillsätter under 2016 en arbetsgrupp i syfte att arbeta fram olika förslag för att stötta och stärka varandra kvinnor emellan.

 

Vi lever i en paradoxal tid. Samtidigt som vi fortfarande lever på arvet av Alliansens ekonomiska politik och det går bra för Sverige och välståndet i världen ökar, upplever vi kris och konflikt omkring oss av mer komplicerat slag än vi tidigare erfarit. En situation som inte bara är här och nu, utan som kommer att påverka vårt samhälle under lång tid framöver.

 

Sverige utgjorde under stor del av efterkrigstiden ett starkt samhälle vad det gäller ett brett och välplanerat totalförsvar. Kvinnor utgjorde en stor del av frivilligrörelsen eller ingick på olika sätt i den omfattande krisplaneringen. Efter murens fall upplevde många hopp om en bättre demokratisk utveckling i världen och stora delar av totalförsvarsstrukturen avvecklades. Något som vi kan beklaga idag, då utvecklingen tyvärr gått åt fel håll och vårt samhälle i många avseenden är mer sårbart än någonsin.

 

En av Moderatkvinnornas huvudfrågor för 100 år sedan var kravet på ett starkare försvar. Det är dags att kliva fram igen. Vi vill återigen bidra till att stärka Sveriges samhällsstyrka. För att utforma politiken och planen för det, tillsätter vi under 2016 en arbetsgrupp som ska arbeta fram det.

 

Ett starkt samhälle håller ihop. Ett starkt samhälle inkluderar och främjar alla människor och deras strävanden. Därav dessa något eftertänksamma ord mitt i julfirandet. Vi har nämligen stora utmaningar och påfrestningar framför oss. Situationen kräver att vi alla samlar oss, tänker till, bidrar och på allvar söker lösningar på det som både är aktuellt och långsiktigt. Vi Moderatkvinnor kommer att vara pådrivande och finna där mitt i debatten. Där vi hör hemma.

 

Ha nu en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Varma hälsningar från oss!

 

Annicka Engblom

Ordförande