Integration med hjälp av arbetslinjen

Skriven av Moderatkvinnorna on . Posted in Nyheter

Moderatkvinnorna välkomnar att Socialdemokraterna inför sin kongress i april lyfter frågan om kvinnors utanförskap i dagens Sverige. Att arbetslinjen är ett viktigt verktyg i detta arbete, är något vi arbetat för. Allra svårast är det för våra nyanlända kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden.

Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda kvinnor är som störst i Sverige av alla EU-länder och OECD-länder. Det finns därför stor anledning att arbeta för reformer som bryter denna låsning i ett långt utanförskap. På kort sikt är det den nyanländas självkänsla, möjlighet att bestämma över sitt eget liv och en positiv effekt på skatteintäkter som märks. Men även på lång sikt finns viktiga effekter av arbetslinjen för denna grupp. Barnen som växer upp med sina familjer i Sverige integreras och gynnas av att båda föräldrarna deltar i den svenska arbetsmarknaden. Genom att betala skatt lägger man även grunden för den framtida pensionen och möjliggör ett friare liv även på äldre dagar.

Moderatkvinnornas arbetsgrupp för integration ser just nu över flera olika förslag på hur man kan jobba med att öka andelen nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden.

Genom att strukturellt jobba med att se vad forskningen säger, ta del av goda exempel och erfarenheter jobbar vi med att ta fram väl underbyggda förslag till reformer. Förslag som med en stark förankring i forskningen och väl utredd finansiering, ska bidra till att öka kvinnors valfrihet genom att bli ekonomiskt självständiga. Med en plats på arbetsmarknaden följer även en ökad integration i samhället, både för kvinnan och familjen.