Ny styrelse

Skriven av Moderatkvinnorna on . Posted in Nyheter

Under Moderatkvinnornas stämma i helgen valdes Ulrica Schenström, Stockholm, enhälligt till ny ordförande för Moderatkvinnorna och Maria Rydén, Göteborg, till vice ordförande.

 

Till styrelsen valdes också:

Alexandra Anstrell, Haninge omval

Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele omval

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Billesholm omval

Ulrika Dakouri, Helsingborg omval

Eva Solberg, Stockholm nyval

Åsa Wackelin, Skövde omval

 

 

Moderatkvinnornas leds av en central styrelse. Därutöver består organisationen av länskvinnoordföranden med sin egen organisation, en för varje län. Huvuduppgifterna för verksamheten både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen som förtroendevalda i politiska församlingar.