MODERAT KVINNOKRAFT

Skriven av Moderatkvinnorna on . Posted in Nyheter

MODERAT KVINNOKRAFT - Statsråd intervjuas om regeringsåren. Redaktör Maria Abrahamsson.

Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia MKH, vill med denna bok porträttera och sprida kunskap om moderata kvinnor som har varit statsråd och förebilder för alla oss andra. Förutom att de kan inspirera kan de väcka nyfikenhet på moderata kvinnors kraft och ambitioner.

Boken kan beställaS via Moderatkvinnornas webshop