Fars dag

Skriven av Moderatkvinnorna on . Posted in Nyheter

Fars dag är alla dagar, men idag är det extra viktigt att uppmärksamma alla pappor, För barnets skull!

Vi är glada att vi kommer långt i jämställdheten i Sverige, men vi har lång väg kvar när inte alla barn får träffa sina båda föräldrar. Sedan 60-talet har familjelivet i stora delar av västvärlden genomgått stora förändringar. Tillgången och möjligheterna att själv välja när man vill bilda familj och hur har skapat de bästa förutsättningarna för alla har starkt påverkat vår samhällsutveckling. Att barnen inte bara är mammans ansvar, utan båda föräldrarnas ansvar har lett till en ökad jämställdhet i Sverige.

Båda föräldrar behövs och barnet har rätt till båda sina föräldrar när det inte finns specifika skäl till att en part är direkt olämplig. En halv miljon barn i Sverige har föräldrar som inte bor ihop. Trettio procent – tre av tio – av dem bor växelvis hos sin mamma och sin pappa. 
Senare forskning och därmed samstämmig visar att föräldrar-faktorer som samarbetsförmåga, lyhördhet och konfliktnivå spelar större roll för barns hälsa och psykologiska välbefinnande än hur de bor och var de sover. Föräldraskapet är för väldigt lång tid, många gånger långt efter 18 års ålder. Man delar på barnen, barnens framtid och eventuella barnbarn.

Idag ser vi att infekterade vuxenrelationer leder till ökade fall som prövas av domstol. Detta är problematiskt för alla parter. Föräldrar, kommuner, arbetsgivare, samhället i stort och inte minst för barnen. Individkostnader som kommer att kosta att reparera under lång tid framöver. Därför jobbar vår arbetsgrupp ”Dags för familjefrid” med att se över gamla mönster och regler, men även med att ta fram flera konkreta politiska förslag för hur vi ska komma tillrätta med vuxenkonflikter. Att inte låta barnen få träffa sin far eller mor drabbar många. Samhället och politiken ska stötta och möta upp där det behövs. Socialtjänsten och familjerättens arbete är extremt viktigt, därför behöver utredningarna bli bättre och kvalitetssäkras. Familjerättens arbete måste präglas av opartiskhet och lösningsorientering. Kanske ska detta framöver inte skötas alls av socialtjänsten? Kanske ska framtidens första samtal efter en separation skötas av andra experter som arbetar fram ett samarbetsavtal och där umgängessabotage av en förälder leder till tydliga och kännbara konsekvenser.

Barn är båda föräldrarnas ansvar, och barn har rätt till båda sina föräldrar, därför vill vi fira fars dag idag!

Eva Solberg, ledamot Moderatkvinnornas nationella styrelse
Ordförande i reformgruppen Dags för familjefrid