Föräldraförsäkringen

Skriven av Moderatkvinnorna on . Posted in Nyheter

Föräldraförsäkringens utformning är och har varit en mycket viktig fråga för jämställdheten. Moderatkvinnorna har sedan två år tillbaka en arbetsgrupp som arbetat med dess utformning för att både förbättra integrationen av utrikes födda kvinnor och jämställdheten mellan kvinnor och män.

Det faktum att kvinnor tar ut långa föräldraledigheter är en bidragande orsak till att kvinnors löneutveckling halkar efter och gör att kvinnornas pensioner blir mycket lägre än för männen. 

För utrikesfödda kvinnor är det särskilt viktigt att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetsgruppens arbete är ännu inte avslutat och resultatet av olika förslag och undersökningarna om vilka konsekvenser detta kommer ge, kommer ligga till grund för de förslag gruppen kommer att presentera under våren 2018. Förslagen ska bidra till en ökad jämställdhet, vara relevanta i tiden, ha en realistisk ekonomisk bild både för den enskilda familjen och för företag, samtidigt som vi ska vara varsamma med statens skattemedel och värna en modell som fungerar för olika familjesituationer.