Tre nyanser av Aina - ingen skall lämnas utanför

Skriven av Moderatkvinnorna on . Posted in Nyheter

Publicerad i Sundsvalls tidning den 8 mars 2018

Inför valet 2018 är vård och omsorg en av de viktigaste frågorna i flera mätningar. Patienter, anhöriga och medarbetare delar med sig av berättelser om bristerna i sjukvården. Socialstyrelsens senaste rapport, visar att inget av landstingen och regionerna uppfyller vårdgarantin. Kvinnor har sämre upplevelse av olika tillgänglighetsaspekter än män, de har lägre företeende för vårdpersonalen. Problemen förklaras framför allt av sjukvårdssystemens komplexitet, organisering och huvudmännens prioriteringar.

 

http://www.st.nu/opinion/debatt/m-tre-nyanser-av-aina-ingen-ska-lamnas-utanfor