Ökad jämställdhet kräver fler förändringar för alla barns rätt till båda sina föräldrar

Skriven av Moderatkvinnorna on . Posted in Nyheter

I dagarna firar många av oss fars dag men tyvärr inte alla, många barn hindras från att få full tillgång till hela sin släkt. Ca 50 000 barn i Sverige befinner sig i någon form av tvist mellan föräldrarna. Vårdnadstvister som bli långdragna och kostsamma orsakar lidande och sätter spår i framtidens vuxna. Detta måste få ett stopp.

 

Moderatkvinnorna har under en längre tid arbetat aktivt med familjerättsfrågor. Med noggranna uppföljningar ifall där barn på grund av konflikter mellan föräldrarna även omhändertas av socialtjänsten och placeras externt. Föräldrar som söker stöd och hjälp av socialtjänsten, men istället hamnar i en ännu sämre sits, där myndigheter och tjänstemän brister, i riskbedömningar och slutsatser utan att erbjuda hjälp och stöd.

 

Sverige får hård kritik från flera håll för att internationella konventioner inte efterlevs. Idag möter domstolar och psykiatrin med flera, många barn och unga där konflikterna bara växer och blir värre.

 

Vi är glada att vi kommit långt i jämställdheten i Sverige, men vi har en lång väg kvar. Sedan 60-talet har familjelivet i stora delar av västvärlden genomgått stora förändringar. Tillgången och möjligheterna att själv välja när man vill bilda familj och hur, har starkt påverkat vår samhällsutveckling. Att barnen inte bara är mammans ansvar, utan båda föräldrarnas ansvar har lett till en ökad jämställdhet i Sverige.

 

Båda föräldrar behövs och barnet har rätt till båda sina föräldrar, när det inte finns specifika skäl till att en part är direkt olämplig. En halv miljon barn i Sverige har föräldrar som inte bor ihop. Trettio procent – tre av tio – av dem bor växelvis hos sin mamma och sin pappa.

Forskning visar att faktorer som samarbetsförmåga, lyhördhet och konfliktnivå spelar större roll för barns hälsa och psykologiska välbefinnande än hur de bor och var de sover. Föräldraskapet är för väldigt lång tid, många gånger långt efter 18 års ålder.

 

Därför vill Moderatkvinnorna att vi i får på plats en, ny Föräldrabalk, ny Socialtjänstlag, medling innan domstol som hemförsäkringen ska täcka, samt mycket mer.

 

 

Eva Solberg, ledamot Moderatkvinnornas nationella styrelse, Ordf. i reformgruppen Dags för familjefrid