PRESSMEDDELANDE: 2013-09-18

Skriven av Saila Quicklund on . Posted in Nyheter

Budgetproposition för 2014 

Budgetpropositionen för 2014 har nu offentliggjorts. Budgeten har ett tydligt fokus på att skapa fler jobb och att det ska löna sig att arbeta. Särskilt glädjande ser Moderatkvinnorna på regeringens satsning på kvinnojourer. 

- De ideella kvinnojourerna utför ett oerhört viktigt arbete. Det är mycket positivt att regeringen har lyssnat på deras behov och nu vill stärka kvinnojourernas resurser, säger Saila Quicklund (M), ordförande Moderatkvinnorna.

I budgetpropositionen för 2014 finns en permanent höjning av bidraget som innebär att den tillfälliga förstärkningen om 10 miljoner kronor ligger kvar och förstärks med ytterligare 13,4 miljoner kronor under 2014. Från och med 2015 blir det en förstärkning på 23,3 miljoner kronor årligen. För kvinnojourerna blir det mer än en fördubbling av medlen.

Kontakt: 

Saila Quicklund (M)

Ordförande Moderatkvinnorna

070-818 29 68