Jämställdhetsprogram

Moderatkvinnorna beslutade i augusti 2011 att tillsätta nio arbetsgrupper med mål att utveckla Moderatkvinnornas framtidsfrågor.

Arbetsgrupperna ska titta på flera sakområden ur ett jämställdhetsperspektiv. Följande områden behandlades: välfärd, utbildning, arbetsmarknad, internationellt, familj, trygghet, miljö, kultur och integration.

Vårt jämställdhetsprogram finns i tryck och är utskickad till våra förbund. Kontakta ditt förbund eller kontakta oss så skickar vi ett eller flera exemplar. Därtill finns det faktablad att ladda per område på respektive rubrik här till höger i menyn.