Fistulasjukhuset

Fistulasjukhuset är ett sjukhus för fattiga flickor med förlossningsskador som ligger i Etiopiens huvudstad Addis Abeba.

Historien med Fistulasjukhuset startade 1959 då ett ungt läkarpar från Australien började arbeta i Addis Abeba. Paret upptäckte det stora antalet förlossningsskadade kvinnor i Addis Abebe och påbörjade därför ett arbete med att hjälpa dessa kvinnor i nöd. Så småningom kunde  de bygga ett sjukhus med hjälp av pengar insamlade i Storbritannien, USA, Kanada och Nya Zeeland.

I Sverige deltog Moderatkvinnorna 1998 i bildandet av en stiftelse vars ändamål var är att ekonomiskt stödja sjukhuset.

Anledningen till varför dessa förlossningsskador är så vanliga, framför allt i Afrika, är flerfaldig. Dels beror det på den konstanta undernäring som gör flickornas kroppar mindre försvagade utvecklade, dels är många kvinnor mycket unga när de föder sitt första barn. Förlossningsskadorna beror även på den urgamla seden som innebär att stympa och sy ihop könsorganen. Även ett långvarigt, plågsamt förlossningsarbete kan ge skador som ofta orsakar total inkontinens.

Förlossningsskadorna kan innebära att de drabbade flickorna blir utstötta från byns sociala gemenskap om de inte blir erbjudna behandling på Fistulasjukhuset. De allra flesta blir fullt friska efter operation och i väntan på operation samt under rehabiliteringstiden ges kvinnorna en möjlighet att lära sig läsa och sy sig nya kläder. De återvänder till sina byar med återfådd livsglädje och framtidshopp.

Även om operationer kan hjälpa att bota de allra flesta kvinnor finns det ändå en grupp som aldrig kan bli friska. För dessa kvinnor har sjukhuset låtit bygga en "by" - en oas ute i det etiopiska landskapet där de kan bo med hjälp av bistånd från bland annat Sverige. "Byn" heter Desta Mender - betyder Glädjebyn och är ett permanent hem för 30 svårt skadade kvinnor.

Moderatkvinnornas insamlingar har under de senaste åren använts till operationsverktyg och drift-skor. I väntan på att läkarvård och mödravård skall komma alla till del, att alla skall få äta sig mätta varje dag, att inte barn skall behöva föda barn, så länge är Fistulasjukhuset ett ljus i mörkret i östra Afrika.

Läs gärna mer om projektet på www.fistulasjukhuset.se

Så tycker vi

Moderatkvinnorna vågar gå före!

Läs mer

Mål

Moderatkvinnornas mål.

Läs mer

Kärnfrågor

Kärnfrågor för Moderatkvinnorna.

Läs mer

Nyckelbudskap

Nyckelbudskap för Moderatkvinnorna.

Läs mer

Biståndsprojekt

Moderatkvinnorna har en biståndskommitté som i huvudsak är engagerad i två olika projekt.

Läs mer

Kampanjer

Mer information om våra kampanjer hittar du här.

Läs mer

 

 

Övriga projekt

Här hittar ni våra övriga projekt.

Läs mer