U

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Moderatkvinnorna vill att språkundervisning på de större världsspråken erbjuds på grundskola och gymnasium.

Entreprenörskap i skolan

Att lyfta in entreprenörskap i skolan är en stor utmaning men också en avgörande faktor för att Sverige och Europa ska kunna få en stabil och ny marknad inom innovationer och forskning. Det finns flera fördelar för oss i Sverige att satsa på forskning och entreprenörskap. Inte minst för att behålla och stärka vår roll i omvärlden som ett framgångsrikt men också kunskapsintensivt land.

Unga föräldrar

Det finns många grupper inom såväl samhälle som utbildningsväsende att ta hänsyn till. En av dem vi väljer att lyfta extra mycket är unga föräldrar – det vill säga de som får barn före 20 års ålder. Många av dessa ungdomar har ofta varit borta från studier under en längre period. Unga föräldrar har andra förutsättningar att fullgöra sin utbildning samt att klara kombinationen av studier, arbete och föräldraskap. För barn till unga föräldrar har föräldrarnas utbildning en avgörande betydelse för att öka deras framtida handlingsutrymme. Därför bör vikten av fullföljd gymnasieutbildning lyftas upp på agendan. Det är en skyddsfaktor både mot ekonomisk utsatthet och ohälsa för såväl barn som deras föräldrar.

Ökad flexibilitet i studiemedlet

I Sverige ser vi att många studenter på högskolor och universitet är mindre ombytliga i sina studieval än vad man är i resten av Europa. Studenterna vågar inte längre röra på sig lika mycket då det ställs allt hårdare krav på avklarade poäng och nivåavslut för att få fortsatt studiemedel. Det är näst intill omöjligt för våra studenter att läsa ett till två år och därefter komma på att man hamnat fel i sitt val eller de som vill omskola och vidareutveckla sig. De ekonomiska förutsättningarna är så gott som obefintliga om man inte kan påvisa synnerliga skäl till ytterligare studiemedel. Här vill vi se en förändring.

Förskolan

Barn har behov av såväl kvinnliga som manliga förebilder. Tyvärr är män underrepresenterade i förskolan. Antalet yrkeskategorier inom kvinnodominerande yrken behöver utökas och utvecklas, vilket i sin tur kräver förändrad organisationsform i förskolan. Det nordiska Brytprojektet visade till exempel att det är svårt att förändra traditionellt manliga och kvinnliga yrken eller arbetsplatser utan att samtidigt ändra organisationsformen.

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att språkundervisning på de större världsspråken erbjuds på grundskola och gymnasium.

• Att ämnet idrott och hälsa utökas och utvecklas i syfte att jämna ut de olikheter som finns vad gäller hälsa.

• Att en nationell handlingsplan för unga föräldrar, det vill säga de som får barn före 20 års ålder, tas fram för att öka möjligheterna för dessa att slutföra sin utbildning. 

• Att en tydligare struktur och ett mer systematiskt fokus på entreprenörskap införs inom utbildningssystemet.

• Att öka flexibiliteten i studiemedlen så att det är ekonomiskt möjligt att ändra inriktning på sina studier och yrkesliv, i syfte att stimulera rörlighet på arbetsmarknaden. 

• Att förskolans organisationsform ses över, i syfte att öka mångfalden i personalgruppen.