A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Arbetsmarknad

En av samhällets allra viktigaste framtidsfrågor handlar om jobben. Det råder inget tvivel om att ungdomsarbetslösheten och ojämlikheten på arbetsmarknaden är fundamentala samhällsproblem som vi, Nya Moderaterna, med all kraft måste fortsätta att söka lösningar för. Vårt mål är full sysselsättning. Alliansen har gjort det mer lönsamt att arbeta, billigare och enklare att anställa samt ökat drivkrafterna för företagande och entreprenörskap. Detta arbete måste fortsätta. 

Det finns en stark koppling mellan utbildning, arbete och jämställdhet. Jämställdhet kommer med möjligheten att försörja sig själv genom ett arbete – inte genom bidrag.

Större variation

En bra arbetsmarknad erbjuder både kvinnor och män en variation av arbetsgivare. Alliansen har öppnat vård- och omsorgssektorn för fler aktörer. Många kvinnor har därmed fått en möjlighet att förverkliga sina idéer, förbättra sina arbetsvillkor och påverka sin löneutveckling. Införandet av avdraget för hushållsnära tjänster, RUT, har gett både kvinnor och män ökad tillgång till avlastning i vardagslivet. Samtidigt beräknas RUT-avdraget skapa över 24 000 nya jobb i en sektor där framförallt kvinnor verkar. 

Ser vi till arbetsmarknaden i stort kan vi tyvärr konstatera att det fortfarande finns en hel del att göra för att uppnå en jämställd arbetsmarknad. Bristen på jämställdhet visar sig bland annat genom löneskillnader, ojämlika karriärmöjligheter, könsskillnader i sjukskrivningar, ojämn fördelning av föräldraförsäkringen och underrepresentation av kvinnor i företagens ledningar.

Flexibilitet i anställningarna

De största klyftorna finns mellan dem som har arbete och de som inte har det. Därför är en fungerande arbetslinje helt central i vår politik. Naturligtvis strävar vi efter att alla ska erbjudas heltid. 

Arbetsmarknadens parter har ett mycket stort ansvar att se till att de allra flesta anställningar är tillsvidareanställningar. Vi vill uppmana alla moderata företrädare att verka för rätt till heltid. Men det är också viktigt att de som vill gå ner till deltid ska kunna göra det. Det behövs med andra ord flexibilitet.

Vi måste fortsätta att driva en arbetsmarknadspolitik som stärker kvinnors ställning och möjligheter på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om satsningar på kvinnors företagande, förstärkta förmedlingsinsatser och bättre möjligheter till arbetspraktik. 

Moderatkvinnorna verkar för:

Att alla som vill ska erbjudas heltidstjänstgöring. Men en lag som ger alla deltidsarbetande rätt att gå upp till heltid är inte en bra lösning. Det skulle göra det ännu svårare för till exempel unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Flexibla arbetstider är viktigt.