L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Landsbygd

 

Jord-, skogsbruk och fiske spelar stor roll för Sverige. Det ger oss livsmedel, öppna landskap, exportintäkter och en levande landsbygd.

 

Omkring 90 000 företag finns inom de gröna näringarna. Det är en av landets största småföretagargrupp som tillsammans står för drygt 4 procent av vår BNP.

Människor måste kunna bo och arbeta i hela landet. Landsbygden är beroende av goda villkor för företagande och att det ska vara enkelt att anställa. Goda förutsättningar för jobb och företagande är centralt för en levande landsbygd, liksom väl fungerande infrastruktur och transporter är av stor betydelse. Företagande och vardagsliv på landsbygden behöver bli enklare, inte krångligare och dyrare. Vi motsätter oss regeringens förslag som gör det dyrare att bo, arbeta och driva företag på landsbygden - som kraftigt höjda bensinpriser, lastbilsskatt och inskränkningar i RUT och ROT. Vi är också kritiska till regeringens senfärdighet i att föreslå nödvändiga förenklingar för företagande.

  • Vi säger nej till skattehöjningar på jobb, företagande och drivmedel som slår särskilt hårt mot landsbygden.
  • Vi vill stärka förutsättningarna för företagande på landsbygden
  • Vi vill se en effektiv, hållbar och pålitlig infrastruktur för att bättre binda ihop landet
  • Vi vill möjliggöra gårdsförsäljning av öl, vin och cider samt att regelverket förenklas vad gäller egenproducerat livsmedel