R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

RUT

En bra arbetsmarknad erbjuder både kvinnor och män en variation av arbetsgivare. Alliansen har öppnat vård- och omsorgssektorn för fler aktörer. Många kvinnor har därmed fått en möjlighet att förverkliga sina idéer, förbättra sina arbetsvillkor och påverka sin löneutveckling. Införandet av avdraget för hushållsnära tjänster, RUT, har gett både kvinnor och män ökad tillgång till avlastning i vardagslivet. Samtidigt beräknas RUT-avdraget skapa över 24 000 nya jobb i en sektor där framförallt kvinnor verkar. 

Moderatkvinnorna verkar för:

• Att ytterligare sänka trösklarna för företagande inom sektorer där kvinnors företagande är som starkast, till exempel inom turism, hälso- och sjukvård, handel och uthyrnings- och tjänstesektorn.