Så tycker vi

Ett av Moderatkvinnornas mål är att få fler kvinnor att rösta på Moderaterna. Moderaterna ska vara det bästa alternativet i valet. Vi ska finnas i kvinnors vardag och forma en politik som de kan identifiera sig med. 

Moderatkvinnorna arbetar med att på olika sätt föra fram politiska förslag som påverkar normer och attityder i samhället. Förslagen medvetandegör synsätt och lyfter möjligheter för kvinnor.

Moderatkvinnorna anser att politiskt arbete gynnas av att grupperingar består av såväl kvinnliga som manliga företrädare på alla nivåer och i alla sammanhang. Ett modernt parti skapar arenor för kvinnor att växa och ta plats och därmed gör det möjligt och intressant för kvinnor att arbeta politiskt på alla nivåer. 

Moderatkvinnorna stärker möjligheterna för kvinnors politiska arbete genom att bland annat erbjuda coachning och utbildning.

Så tycker vi

Moderatkvinnorna vågar gå före!

Läs mer

Mål

Moderatkvinnornas mål.

Läs mer

Kärnfrågor

Kärnfrågor för Moderatkvinnorna.

Läs mer

Nyckelbudskap

Nyckelbudskap för Moderatkvinnorna.

Läs mer

Biståndsprojekt

Moderatkvinnorna har en biståndskommitté som i huvudsak är engagerad i två olika projekt.

Läs mer

Kampanjer

Mer information om våra kampanjer hittar du här.

Läs mer

 

 

Övriga projekt

Här hittar ni våra övriga projekt.

Läs mer