Inbjudan till seminarium

on .

 

Logotyp

 

 Finns det ett glastak? Föräldraförsäkringens betydelse för kvinnor födda både i Sverige och utanför Sverige.

 

 Seminarium onsdagen den 25 januari 2017, kl 13:15 – 15:00

Lokal: Stora Nygatan 30, Stockholm

Sverige är det land som tar emot flest asylsökande per capita bland alla OECD-länder. Det är en stor utmaning för arbetsmarknaden. Efter nio år i Sverige har bara 40 procent av kvinnorna och 50 procent av männen fått ett arbete enligt SCB. M-kvinnornas arbetsgrupp för integration anordnar nu ett andra seminarium för att belysa kvinnornas roll på arbetsmarknaden.

Sverige sägs vara ett av de mest jämställda länderna i världen, men hur är det med det? Finns det plats för utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden?

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, styrelseledamot M-kvinnorna, hälsar välkommen.*

Nima Sanandaji, teknologie doktor och chef för tankesmedjan ECEPR, presenterar sin bok ”The Nordic Gender Equality Paradox”.

Susanna Popova, författare, Eva Uddén Sonnegård, tidigare statssekreterare (M) och Niklas Wykman, riksdagsledamot (M) kommenterar boken.

Ulrica Schenström, kommunikationsrådgivare och vice ordförande M-kvinnorna, modererar seminariet.

Anmälan till; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 _______________________________________________________________________________________

 * M-kvinnorna driver ett arbete kring kvinnors integration. Arbetsgruppen leds av Ann-Charlotte Hammar Johnsson, styrelseledamot och riksdagsledamot från Västra Skåne.

 

MQs pågående diskussioner angående framtida föräldraförsäkring

on .

 

Föräldraförsäkringen

Grundläggande för vår politik är följande (finns att läsa på Moderaternas hemsida under fliken politik);

 Vår utgångspunkt är att Sverige är ett bra land – men att mycket kan bli bättre. I flera delar av samhället finns utmaningar som rätt hanterade innebär stora möjligheter. Det är genom att tillvarata den potential som finns i vårt land som Sverige kan utvecklas. Sverige kan mer.” 

 Här tar vi i Moderatkvinnorna avstamp när vi funderar på samhällsutmaningar.

Moderaterna lutar sig på ett antal ideologiska grundpelare varav en är ” individens egna val”. Den är en del av bilden när vi i Moderatkvinnorna resonerar kring frågan om föräldraförsäkringen. Det gör vi från olika håll och kanter för att titta på möjligheter framåt.

Moderatkvinnorna har utifrån en av våra andra ideologiska grundpelare, som också den finns beskriven under jämställdhet på moderaternas hemsida, tagit oss an ett utvecklingsarbete politiskt för att hitta lösningar på samhällsutmaningar och den lyder enligt nedan;

”Hur arbetsmarknaden fungerar är viktigt för jämställdheten. Fortfarande tjänar kvinnor mindre än män, tar större ansvar för hushållsar­betet och har mindre egna sparade pengar. Män tar ut mindre föräldraledighet och är hemma för vård av sjukt barn i mindre utsträckning än kvinnor. Det påverkar karriären och löneutvecklingen. Löneskillnader, glastak och en könssegregerad arbetsmarknad håller tillbaka duktiga människor som har mer att ge i vårt samhälle.”

Ett av dessa områden där vi har tillsatt en arbetsgrupp är på integrationsområdet där kvinnors utanförskap står i fokus. Med ovanstående i beaktande kring de inlåsningseffekter som skapas för kvinnor på arbetsmarknaden med såväl ekonomiska följer som utveckling och frihet att påverka sina liv, så är det orimligt för oss att inte lägga alla pusselbitar på bordet när vi diskuterar, inventerar och arbetar för att hitta lösningar.

Vi intensifierar nu ett arbete baserat på fakta från forskning, jämförande studier från andra länder, ESO rapport om familjepolitik samt studier och rekommendationer från OECD för att se vad vi kan åstadkomma. Att blicka framåt innebär inte att det som varit och redan är presenterade lösningar är svaret på våra frågor. Tvärtom så har Moderatkvinnorna inför förra partistämman lagt en motion om nya sätt att se på lösningar kring att vara förälder, att klara vardagspusslet med familjen och att kunna ha en god livsinkomst. Här har vi tittat på att kunna göra det möjligt att även andra personer som står nära stjärnfamiljer ska kunna ta vid. Barn kan ju ha starka band till personer som inte är inom familjen t ex. då de träffar dem ofta, kompisens förälder, föräldrarna umgänge, mor- och farföräldrar kan bo långt bort eller det kan finnas avsaknad av desamma alternativt att det finns andra orsaker.

Vi ser precis som vår omgivning att när det kommer till integration så är det ett stort bekymmer med att kvinnor fastnar i ett utanförskap. Så har skett under en mycket lång tid, medan svenska kvinnor tagit sig ut på arbetsmarknaden i betydligt större utsträckning. Frågan är komplex men vi i Moderatkvinnorna är fast beslutna om att vända och vrida på alla stenar för att se vad som går att åstadkomma i det samhälle vi befinner oss och som innebär förändring för våra nya medborgare. Ett samhälle som också har förändrats för oss svenskar sedan den tid då ett fåtal kvinnor arbetade heltid, när barnomsorgen inte var utbyggd och då mammaledigheten var betydligt kortare än i dag.

Då var det inte var tal om att pappor ens skulle var med vid barnets födelse. Pappor är en självklar del av den helhetsbild som vi ser och tar oss an. I dag så finns det kvinnor som vill dela på föräldraförsäkringen (båda vill) men som inte kan då deras män inte från arbetsplatsen har möjlighet att få ledigt styr valet, den tysta uttalade vägledningen till medarbetare för att få en position på jobbet. Problemet kan också vara det omvända då kvinnor inte kan göra karriär av samma skäl eller då avstår barn. Kvinnor i andra länder gör karriär i större utsträckning än vad som sker i vårt eget land. Det finns också killar och tjejer, män och kvinnor som ser det som självklart att föräldraförsäkringen ska delas. Vi behöver få med alla dessa aspekter likaväl som att förändra synsätt på pappaledighet hos de som har andra traditioner med sig till vårt land. Därför vänder och vrider vi på alla dessa fakta och försöker tänka nytt och annorlunda med vår ideologi i grunden för ett modernt samhälle i rörelse.  

Jag vill avsluta med att tacka dig som läst detta, och du ska känna dig välkommen att höra av dig med dina erfarenheter och din syn på sakfrågan med beröring på ämnet. Det här är utan tvekan ett komplext område men oerhört viktigt.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson
ledamot Moderatkvinnornas styrelse och ordförande i integrationsgruppen