Möjliggör försäljning av vildsvinskött

on .

Införd i Svensk Jakt 4/4 2018

https://svenskjakt.se/opinion/debatt/mojliggor-forsaljning-av-vildsvinskott/

 

Moderatkvinnorna ser problem med vildsvinsskador i jordbruket, trafikolyckor och en ökad otrygghet till följd av den fortsatt ökande vildsvinsstammen. För att stimulera till ökad jakt behövs enklare regler vid småskalig försäljning av vildsvinskött.

Enligt Statistiska centralbyrån förstördes 42.700 ton spannmål av bökande vildsvin 2014. I en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet 2013 uppskattas att i regioner där vildsvin har etablerats orsakar de för varje enskild lantbrukare skador för omkring 95.000 kronor per år.

 

Många viltolyckor

Det inträffar fler än fem viltolyckor per timme i Sverige. Detta innebär att mer än 48.000 fordon årligen är inblandade i en viltolycka. Rådjur och vildsvin är vanligast i viltolyckor på våra vägar. Olyckorna måste bli färre.

En del i att förbättra situationen är att avskjutningen på vildsvin ökar.

Jakten på vildsvin skulle kunna stimuleras så att fler vildsvin skjuts. För att stimulera till mer jakt behövs förenklade regler att ta hand om köttet. Det är enklare med älg, hjort och rådjur än vildsvin.

 

Klimatsmart kött

Intresset för bra mat är stort och viltkött är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel, men för att få ut mer till konsumenter behövs enklare regler.

Moderatkvinnorna vill att man tittar på exempelvis det tyska systemet där varje jägare har ett certifieringsnummer så att småskalig försäljning av vildsvinskött direkt från jägarna ska bli tillåtet.

Självklart ska köttet fortsatt trikintestas men hanteringen via vilthanteringsanläggning bör inte vara nödvändigt. Detta för att stimulera till ökad jakt som i sin tur leder till ökad försäljning och att fler får bra klimatsmart kött.

 

Alexandra Anstrell

Moderatkvinnorna

Nolltolerans mot barnäktenskap

on .

Införd i Dagens samhälle den 2 april 2018

 

Det ska inte finnas några kryphål i lagstiftningen som möjliggör att barnäktenskap godkänns i Sverige, skriver Moderatkvinnorna.

Vi ser idag varningsflaggor om att flera barn i Sverige idag lever som gifta. Migrationsverkets rapport ”Är du gift” visar att bland barn som kommit till Sverige mellan augusti 2015 till januari 2016, så finns minst 132 barn som är gifta när de söker skydd i Sverige. Nästan alla är flickor.

Rapporten visar också att de flesta av barnen är anvisade till en kommun där de har en närstående eller släkting – oftast maken eller dennes familj, samt att socialtjänsten inte fått orosanmälan i många av dessa fall. Inte heller har socialtjänsten utrett äktenskapen vidare i någon större utsträckning.....

 

 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nolltolerans-mot-barnaktenskap-21457