4782 anmälda sexbrott - noll har lett till fängelsedom

on .

En av de åtgärder som Fredrik lyfte som ett förslag i sitt jultal är att skärpa lagen om sexköp. Han beskrev hur många av dem som säljer sex i Sverige är kvinnor från andra länder som fastnat i människohandlares klor. Bland de förändringar han nu vill se, för att få fler män fällda och efterfrågan av sexuella tjänster att minska, är att höja straffet för sexköp av minderåriga till minimum fängelse. Men (M) vill också utvärdera lagstiftningen kring människohandel och köp av sexuell tjänst kopplat till människohandel.

 

Lyssna på talet här: http://play.moderat.se/Player2.aspx?SessionFactID=60&MeetingID=58&SessionName=Fredrik+Reinfeldts+Jultal&CatID=-1&Search=&Embedded=0&dtmEntry=&intFullMeeting=1