PÅSKHÄLSNING

on .

                              

                                                                                                                             

 

Internationella kvinnodagen -Tre nyanser av kvinnan i vården

on .

Inför valet 2018 är vård och omsorg en av de viktigaste frågorna i flera mätningar. Patienter, anhöriga och medarbetare delar med sig av berättelser om bristerna i sjukvården. Socialstyrelsens senaste rapport, visar att inget av landstingen och regionerna uppfyller vårdgarantin. Kvinnor har sämre upplevelse av olika tillgänglighetsaspekter än män, de ha lägre företeende för vårdpersonalen. Problemen förklaras framför allt av sjukvårdssystemens komplexitet, organisering och huvudmännens prioriteringar.

Moderatkvinnorna vill uppmärksamma tre aspekter av detta, låt oss kalla det tre nyanser av vården.

 

Barnmorskan.

Vård och omsorgen är de mest kvinnodominerade yrkena, här jobbar vårdbiträdet. I Försäkringskassans ”Yrke och sjukfall”, kan vi läsa om små möjligheter att påverka den egna arbetssituationen, obalans mellan ansträngning och belöning i arbetet tillsammans med tunga lyft, obekväma arbetsställningar är faktorer som ökar risken för ohälsa. Hennes risk att bli sjukskriven är stor. 171 sjukfall / 1000 anställda, att jämföra med genomsnittet på 103 sjukfall/ 1 000 anställda. Studerar hon till sjuksköterska och senare till barnmorska, risken är fortfarande över snittet. ”OECD Economic Surveys: Sweden 2017” visar att 60% av de kvinnor som jobbar deltid i Sverige, vill jobba mer. Barnmorskan, har trots sin långa utbildning ett arbetsliv med små möjligheter att påverka sin arbetsmiljö, hög stress och stor risk för sjukskrivning. Sjukskrivning och deltidsarbete kommer inte bara påverka hennes ekonomi idag, det kommer påverka hennes pension.

 

Vårdföretagaren

Barnmorskan bestämmer sig för att starta eget. Enligt SCB:s senaste statistik (från 2014) leds en majoritet – 55 procent – av företagen i vård och omsorg av kvinnor. I den privat drivna äldreomsorgen är 7 av 10 företagsledare kvinnor. Oavsett vilken kvalitet hon levererar, hur hög kundnöjdhet hon har, vill Reepalu begränsa just detta kvinnligt dominerade företagsområde. I dagens industri den 7/12-17 kunde vi läsa om att den populära barnmorskemottagningen Mama Mia hade planer på två nya mottagningar med mödravård, barnhälsovård och vårdcentral. ”Vi sitter still i båten och vågar inte göra några satsningar framåt”, berättar Eva Laurin, VD. Barnmorskan, kommer nog inte öppna den mottagning hon kunnat driva med sitt engagemang för patienten i fokus.

 

Patienten.

Efter ett yrkesliv inom vården, får hon stroke. Hennes chans till vård på en strokeenhet är lägre än för en man. Könsskillnader kvarstår likaså inom hjärtsjukvården enligt Jämställdhetsutredningen. Hon känner sig inte trygg med vården, hon vet hur hennes tidigare kollegor sliter och stressar, risken att inte kunna ge den vård patienten fullt ut behöver.

 

Alla politiker bär ett gemensamt ansvar för att sjukvården ska fungera så bra som möjligt. Lösningarna finns bland annat i Socialstyrelsens senaste rapport och hos de som känner verksamheterna bäst: professionerna. Politiker på regional och statlig nivå bör komma överens om en större förändring av hur sjukvården organiseras. Dagens modell har kommit till vägs ände. Hur verksamheterna ska styras i praktiken bör utredas noggrant av professionerna och forskare.

Kvinnor som i vården ska inte lämnas utanför – kvinnor i vården ska prioriteras