Barnkonventionens dag, en dag att uppmärksamma de barn som inte får vara barn.

on .

Moderatkvinnornas förslag till en översyn av gällande lagstiftning mot barnäktenskap klubbades igenom på Moderaternas arbetsstämma. Det behövs en översyn för att kringgå kryphål och fastställa att det råder nolltolerans mot barnäktenskap i Sverige. Det kan tyckas som en självklar fråga att barnäktenskap inte är tillåtna i Sverige idag, men så är inte fallet. Nu är vi i alla fall ytterligare ett steg på väg.

 

Migrationsverkets rapport ”Är du gift” visar på att bland barn som kommit till Sverige mellan augusti 2015 till januari 2016, så finns minst 132 barn som är gifta när de söker skydd i Sverige. Nästan alla är flickor. Vidare kan man läsa att flera barn redan har egna barn. Att de flesta av barnen är anvisade till en kommun där de har en närstående eller släkting, oftast maken. Att socialtjänsten inte fått orosanmälan på många av dessa fall och att socialtjänsten inte utrett äktenskapen vidare i någon större utsträckning. De flesta fall blir samhandlagda, det vill säga att man har samtal samtidigt med både flickan och hennes make. I många andra kulturer är mannens patriarkala ställning normen i familjen, gör att vid ett samtal är det mannen som för talan och det ställs få vidare frågor.

Att ingå barnäktenskap är förbjudet i Sverige men lagen måste efterlevas för alla som bor i Sverige och lyder under svensk lagstiftning. Då behöver det göras översyn av gällande lagstiftning i syfte att barnäktenskap inte ska vara giltiga i Sverige. Konsekvenser av barnäktenskap kan vara att flickor hindras från att utbilda sig. Vi ska heller inte glömma bort att kropparna hos flickor i tidiga tonåren inte är mogna för att föda barn. Misshandel är vanligt i barnäktenskap och många barn utsätts för så kallade hedersmord eller hoppar från en balkong då de vägrar gifta sig eller väljer någon annan partner mot sina föräldrars vilja.

Beslutet på Moderaternas arbetsstämma är ett viktigt steg på vägen men det finns många fler steg att ta. Vi Moderatkvinnor arbetar för jämställdhet – en självklar frihetsfråga för både kvinnor och män. Vi vill ha ett samhälle där alla människor ges samma möjlighet att nå sin fulla potential.   Den självklara utgångspunkten är att varje individ själv bestämmer över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Därför verkar vi för ett samhälle där alla kan känna sig trygga.

 

Alexandra Anstrell, styrelseledamot Moderatkvinnorna

Fars dag

on .

Fars dag är alla dagar, men idag är det extra viktigt att uppmärksamma alla pappor, För barnets skull!

Vi är glada att vi kommer långt i jämställdheten i Sverige, men vi har lång väg kvar när inte alla barn får träffa sina båda föräldrar. Sedan 60-talet har familjelivet i stora delar av västvärlden genomgått stora förändringar. Tillgången och möjligheterna att själv välja när man vill bilda familj och hur har skapat de bästa förutsättningarna för alla har starkt påverkat vår samhällsutveckling. Att barnen inte bara är mammans ansvar, utan båda föräldrarnas ansvar har lett till en ökad jämställdhet i Sverige.

Båda föräldrar behövs och barnet har rätt till båda sina föräldrar när det inte finns specifika skäl till att en part är direkt olämplig. En halv miljon barn i Sverige har föräldrar som inte bor ihop. Trettio procent – tre av tio – av dem bor växelvis hos sin mamma och sin pappa. 
Senare forskning och därmed samstämmig visar att föräldrar-faktorer som samarbetsförmåga, lyhördhet och konfliktnivå spelar större roll för barns hälsa och psykologiska välbefinnande än hur de bor och var de sover. Föräldraskapet är för väldigt lång tid, många gånger långt efter 18 års ålder. Man delar på barnen, barnens framtid och eventuella barnbarn.

Idag ser vi att infekterade vuxenrelationer leder till ökade fall som prövas av domstol. Detta är problematiskt för alla parter. Föräldrar, kommuner, arbetsgivare, samhället i stort och inte minst för barnen. Individkostnader som kommer att kosta att reparera under lång tid framöver. Därför jobbar vår arbetsgrupp ”Dags för familjefrid” med att se över gamla mönster och regler, men även med att ta fram flera konkreta politiska förslag för hur vi ska komma tillrätta med vuxenkonflikter. Att inte låta barnen få träffa sin far eller mor drabbar många. Samhället och politiken ska stötta och möta upp där det behövs. Socialtjänsten och familjerättens arbete är extremt viktigt, därför behöver utredningarna bli bättre och kvalitetssäkras. Familjerättens arbete måste präglas av opartiskhet och lösningsorientering. Kanske ska detta framöver inte skötas alls av socialtjänsten? Kanske ska framtidens första samtal efter en separation skötas av andra experter som arbetar fram ett samarbetsavtal och där umgängessabotage av en förälder leder till tydliga och kännbara konsekvenser.

Barn är båda föräldrarnas ansvar, och barn har rätt till båda sina föräldrar, därför vill vi fira fars dag idag!

Eva Solberg, ledamot Moderatkvinnornas nationella styrelse
Ordförande i reformgruppen Dags för familjefrid