”Finns det ett glastak? Föräldraförsäkringens betydelse för kvinnor födda både i Sverige och utanför Sverige”.

on .

M-kvinnorna anordnade ett seminarium den 25 januari med titeln ”Finns det ett glastak? Föräldraförsäkringens betydelse för kvinnor födda både i Sverige och utanför Sverige”. Eva Uddén Sonnegård, tidigare statssekreterare (M), ledde seminariet. Nima Sanandaji, teknologie doktor och chef för tankesmedjan ECEPR, presenterade slutsatserna i sin bok ”The Nordic Gender Equality Paradox”. Susanna Popova, författare och journalist, och Niklas Wykman, riksdagsledamot (M), kommenterade boken.

Seminariet var ett led i arbetet kring kvinnors integration som bedrivs av M-kvinnorna. Arbetsgruppen leds av Ann-Charlotte Hammar Johnsson, styrelseledamot och riksdagsledamot från Västra Skåne. På ett seminarium i oktober (https://www.youtube.com/watch?v=V-xKCdIatpo) presenterades senaste forskningen kring kvinnors integration och ersättningssystemens utformning. Temat för det nu aktuella seminariet var att borra djupare i kvinnors arbetskraftsdeltagande. Två frågor diskuterades:

Sverige sägs vara ett av de mest jämställda länderna i världen, men hur är det med det?
Finns det plats för utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden?

Nima Sanandaji drog slutsatsen att den nordiska modellen med offentliga monopol inom arbetsmarknader där kvinnor är dominerande, samt den bristande tiden för kvinnor att göra karriär (då kvinnor vanligen tar ett stort ansvar för familjen), gör att de nordiska länderna har en lägre andel kvinnliga chefer på hög nivå än jämfört med andra länder. En särskild jämförelse gjordes med de baltiska länderna; i de nordiska länderna är 24 procent av cheferna i privat sektor kvinnor medan 34 procent i de baltiska staterna. Han visade också att kvotering av kvinnor in i styrelser inte hade förbättrat utfallet för Norge där 22 procent av ledningsgrupperna utgörs av kvinnor inom privat verksamhet. Om offentliga sektorn räknas in blir andelen 32 procent (i Sverige 36 procent).

Nima Sanandaji tryckte på att utbildning är den viktigaste vägen att gå för att minska klyftorna i samhället och kunde tänka sig en obligatorisk förskola med större inslag av kunskapsinhämtning och språkinlärning för att förbättra integrationen. Han påpekade också att i många kulturer, från vilka asylsökande kommer, är det naturligt att mor- och farföräldrar tar hand om de riktigt små barnen, medan välfärdsstater som de nordiska länderna valt att ha generösa föräldraförsäkringar och en offentligfinansierad barnomsorg.

Susanna Popova menade att syftet med föräldraförsäkringen är att barnen ska få en god start i livet. Hon tryckte på att den inte var till för föräldrarna utan för barnet. Därmed skulle föräldraförsäkringen kunna bli mer flexibel och också användas av andra som avdelas av föräldrarna att ta hand om barnet när modern/fadern arbetar. Hon påpekade också att det för många invandrande kvinnor med mycket låg utbildning, eller om de är analfabeter, sätter ett stort värde på att ta hand om barnen och ger dem självtillfredsställelse.

Susanna Popova påpekade också att RUT-reformen var och är viktig för integrationen. Genom RUT kan kvinnor få den trygghet som en reglerad marknad ger och inte vara utelämnade till godtycke. Det är också ofta invandrande kvinnor som arbetar t.ex. i städsektorn.

Niklas Wykman tog upp politikens villkor; det gäller att välja det minst dåliga alternativet när resurserna är knappa. Försörjningskvoten ökar allt mer genom att befolkningen blir allt äldre och det dröjer allt för lång tid tills asylsökande kan börja utbilda sig/söka jobb och sedan arbeta. Han visade olika alternativ för att förstärka statens budget istället för att höja skatterna, något som annars blir nödvändigt. Om man ökar kvinnors arbetskraftsutbud med hälften av skillnaden mellan kvinnors och mäns utbud i dag skulle statens budget förstärkas med 1,6 procentenheter (som andel av BNP). Effekterna på tillväxten blir mycket stora om kvinnorna skulle ha samma produktivitet som männen och delta i arbetskraften i lika hög utsträckning (BNP skulle då öka med 7,4 procent).

Niklas Wykman tog också upp föräldraförsäkringen och dess effekter på olika grupper på arbetsmarknaden. Han lyfte egenföretagarnas roll och efterlyste en mer flexibel föräldraförsäkring i så motto att viss aktivitet i det egna företaget skulle vara förenligt med uttag av föräldraförsäkringsdagar. Han tyckte också att det fanns mycket som talar för att föräldraförsäkringen ska individualiseras fullt ut.

Ni kan följa seminariet här:

https://www.youtube.com/watch?v=nsCeEtEdrsc&feature=youtu.be

 

Inbjudan till seminarium

on .

 

Logotyp

 

 Finns det ett glastak? Föräldraförsäkringens betydelse för kvinnor födda både i Sverige och utanför Sverige.

 

 Seminarium onsdagen den 25 januari 2017, kl 13:15 – 15:00

Lokal: Stora Nygatan 30, Stockholm

Sverige är det land som tar emot flest asylsökande per capita bland alla OECD-länder. Det är en stor utmaning för arbetsmarknaden. Efter nio år i Sverige har bara 40 procent av kvinnorna och 50 procent av männen fått ett arbete enligt SCB. M-kvinnornas arbetsgrupp för integration anordnar nu ett andra seminarium för att belysa kvinnornas roll på arbetsmarknaden.

Sverige sägs vara ett av de mest jämställda länderna i världen, men hur är det med det? Finns det plats för utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden?

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, styrelseledamot M-kvinnorna, hälsar välkommen.*

Nima Sanandaji, teknologie doktor och chef för tankesmedjan ECEPR, presenterar sin bok ”The Nordic Gender Equality Paradox”.

Susanna Popova, författare, Eva Uddén Sonnegård, tidigare statssekreterare (M) och Niklas Wykman, riksdagsledamot (M) kommenterar boken.

Ulrica Schenström, kommunikationsrådgivare och vice ordförande M-kvinnorna, modererar seminariet.

Anmälan till; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 _______________________________________________________________________________________

 * M-kvinnorna driver ett arbete kring kvinnors integration. Arbetsgruppen leds av Ann-Charlotte Hammar Johnsson, styrelseledamot och riksdagsledamot från Västra Skåne.