Sjukfrånvaron ökar mer bland kvinnor än bland män

on .

Just nu förs en intensiv diskussion om den korta sjukfrånvaron. Den ligger i dag på en europeisk snittnivå, men ökar både i Sverige och internationellt. Sjukfrånvaron ökar mer bland kvinnor än bland män; mer för psykisk ohälsa än för somatisk; mer för yngre än för äldre. Vi ser därmed delvis nya utmaningar i dag än förr. Regeringen har sjösatt flera olika analyser och kartläggningar med syftet att förstå både de bakomliggande orsakerna och hur väl sjukförsäkringen fungerar när ohälsan förändras.

 

Läs mer här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/oroande-okning-av-sjukfranvaron_8715678.svd