Vi Moderatkvinnor svarar idag (V) i Aftonbladet

on .

Replik i Aftonbladet på Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarcas debattartikel. De påstår att det behövs en ny våg av feminism - vi vet att det behövs mer än så!

 

Vänsterpartiet vill rasera reformer för kvinnor

 

Grunden till jämställdhet är att kvinnor har ett jobb och därmed en lön. I ett jämställt samhälle är det en självklarhet att sträva efter jämn representation av kvinnor och män i olika sammanhang.

Vi motsätter oss delade turer inom vården och det är viktigt att alla medarbetare erbjuds heltid, men också att deltid är en möjlighet oavsett anledning. Syftet är att ingen ska ha ofrivillig deltid. Vad gäller familjeförsäkringen kräver den moderna familjen en modern familjepolitik med individuella och flexibla lösningar, inte en lagstiftning som begränsar föräldrars valfrihet.

Vänsterpartiet motverkar både RUT och LOV som båda betyder mycket för jämställdheten. Många använder sig av RUT-avdraget för att underlätta så att kvinnor kommer i arbete och får ihop vardagspusslet. Antalet företag i branschen växer kraftigt och 2012 uppgick de till över 17 000. Samtidigt har reformen skapat uppemot tiotusentals nya arbetstillfällen, vilka berör just kvinnor.

LOV, som även den berör en sektor som är kraftigt kvinnodominerad, öppnar nya affärsmöjligheter för den som driver eller planerar starta en verksamhet inom service, vård eller omsorg. I dag är den genomförd i cirka 140 kommuner. 80 procent av de företag som startats tack vare LOV:en har en kvinna som vd eller ägare. Hur kan man kalla sig jämställdhetsförespråkare när ni vill rasera dessa för kvinnor så viktiga reformer?

 

Saila Quicklund

Ordförande, Moderatkvinnorna