PRESSMEDDELANDE: 2013-09-18

on .

Budgetproposition för 2014 

Budgetpropositionen för 2014 har nu offentliggjorts. Budgeten har ett tydligt fokus på att skapa fler jobb och att det ska löna sig att arbeta. Särskilt glädjande ser Moderatkvinnorna på regeringens satsning på kvinnojourer. 

- De ideella kvinnojourerna utför ett oerhört viktigt arbete. Det är mycket positivt att regeringen har lyssnat på deras behov och nu vill stärka kvinnojourernas resurser, säger Saila Quicklund (M), ordförande Moderatkvinnorna.

I budgetpropositionen för 2014 finns en permanent höjning av bidraget som innebär att den tillfälliga förstärkningen om 10 miljoner kronor ligger kvar och förstärks med ytterligare 13,4 miljoner kronor under 2014. Från och med 2015 blir det en förstärkning på 23,3 miljoner kronor årligen. För kvinnojourerna blir det mer än en fördubbling av medlen.

Kontakt: 

Saila Quicklund (M)

Ordförande Moderatkvinnorna

070-818 29 68

Länge leve RUT!

on .

Varför gillar inte oppositionen RUT? Om Rut försvinner förlorar många sitt jobb!

RUT-reformen har skapat 6 900 nya heltidsjobb – detta i en bransch där 80 procent är kvinnor. Reformen har gett resultat. Skatteverkets nya siffror visar att det är nära en halv miljon personer som använder avdraget hos ungefär 17 000 företag. 35 % av de som anlitat någon med hjälp av Rut är över 65 år, 68 % av köparna tjänar mindre än 32 000 kronor i månaden. Svarta jobb blir vita, trygga anställningsförhållanden växer fram och nya jobb och företag skapas. Avdraget ger dig som privatperson möjlighet till 50 000 kronor i skattereduktion per år. RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt och ger skatteavdrag för hushållsnära tjänster. 7 av 10 svenskar vill behålla RUT- och ROT-avdragen.

Vi anser att RUT är här för att stanna!

Susanne Henning (M) Ordförande Moderatkvinnorna, Västmanland.