Ny styrelse

on .

Under Moderatkvinnornas stämma i helgen valdes Ulrica Schenström, Stockholm, enhälligt till ny ordförande för Moderatkvinnorna och Maria Rydén, Göteborg, till vice ordförande.

 

Till styrelsen valdes också:

Alexandra Anstrell, Haninge omval

Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele omval

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Billesholm omval

Ulrika Dakouri, Helsingborg omval

Eva Solberg, Stockholm nyval

Åsa Wackelin, Skövde omval

 

 

Moderatkvinnornas leds av en central styrelse. Därutöver består organisationen av länskvinnoordföranden med sin egen organisation, en för varje län. Huvuduppgifterna för verksamheten både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen som förtroendevalda i politiska församlingar.

Moderatkvinnorna vill backa Ilmar.

on .

 

Inför Socialdemokraternas kongress i helgen driver S-kvinnorna linjen att stödja Ilmar Reepalus utredning. På sin Facebooksida går man bland annat ut med #backailmar

 

 

Flera av de företag som idag är verksamma inom skola, vård och omsorg är medelstora företag som drivs av kvinnor. 93 procent av vård- och omsorgsföretagen har färre än 20 anställda. Mer än hälften av omsorgsföretagen leds av kvinnor.  Parallellt med utredningen pågår en diskussion om hur vi ska göra vårdyrket mer attraktivt, ett yrke som idag är kvinnodominerat. Genom att dra undan mattan för små och medelstora företag inom sektorn minskar både möjligheten att själv välja sin arbetsgivare och kunna påverka sin karriärväg genom att starta eget.

 

I dagens Sverige har vi nått långt i vårt arbete med jämställdheten, men inte hela vägen fram. Moderatkvinnorna anser att det är att backa bakåt i tiden att lägga ett förslag så tydligt stoppar den sektor där vi ser en ökad valfrihet och företagande bland just kvinnor. Att S-kvinnor som borde driva på för en ökad jämställdhet istället väljer att backa den bakåt rimmar dåligt.

 

Moderatkvinnorna vill att vi ska arbeta med kvalitén inom skola, vård och omsorg oberoende av deras driftsform. Reepalus förslag är ett steg bakåt och inte framåt, både ur välfärdsaspekten och jämställdheten. Moderatkvinnorna vill att vi backar Ilmar Reepalus utredning bakåt!

 

 

Använd #backailmar och visa ditt stöd för de egenföretagare som riskerar drabbas hårt av Reepalus utredning och att utredningen borde backa!