Pressmeddelande 2013-05-30

on .

Moderatkvinnornas styrelse reagerar kraftfullt mot det beslut som Litauens parlament antog igår som innebär ett förbud mot abort. Vi anser att det är ett fruktansvärt svek mot kvinnor i Litauen och det är även ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Att ett modernt land som Litauen röstat fram ett förslag som så starkt förtrycker kvinnor är inte en utveckling som vi kan acceptera. Vi känner en stor ilska över den utveckling vi ser inom EU där fler länder överväger stora restriktioner i rätten att göra abort.  Litauens beslut förtrycker kvinnor och skapar orättvisa när det gäller mänskliga rättigheter. 

 

Moderatkvinnornas styrelse genom Saila Quicklund 

 

För mer information: Saila Quicklund 070-818 29 68 och Elisabeth Björnsdotter Rahm 070-818 29 43

Moderatkvinnorna besökte kvinnohuset i örebro

on .

På bilden Katarina Tolgfors, Lisbeth Sundén Andersson och Maria Haglund (m).

Lisbeth Sundén Andersson och Katarina Tolgfors, båda ledamöter i Moderatkvinnornas nationella styrelse, besökte idag Kvinnohuset i Örebro tillsammans med kommunalrådet Maria Haglund (m).

Det är ett uppföljningsbesök från 2012 och idag fick vi en uppdatering om verksamheten och återkopplade till frågor som handlar om lagstiftning och rättspraxis, säger Katarina Tolgfors, 2e vice Ordf i Moderatkvinnorna och adjungerad till Nya Moderaternas partistyrelse.

Kvinnohuset i Örebro har bland annat värdefull kunskap om och fokus på barnens situation. I familjer där våld och hot förekommer påverkas även barnen, och det är en problematik vi ville veta mer om, fortsätter Katarina Tolgfors.

Vi diskuterade också lagstiftning och rättspraxis – hur familjerätten och civilrätten, är lagar som i vissa fall motverkar varandra i sammanhang som rör vårdnadstvister och i rättsfall som rör våld i nära relationer. Det tar vi med oss i vårt fortsatta arbete, fortsätter Lisbeth Sundén Andersson.

En annan viktig fråga som lyftes fram, är att det finns bostäder för dem som bott på Kvinnohuset och vill skapa sig en ny tillvaro. Och det är viktigt att kommunen bidrar till att stödja själva utveckling av verksamheten, säger Maria Haglund (m).

Det är viktigt för verksamheten att samhället och ideella krafter samverkar och det finns ett starkt engagemang enligt Kvinnohuset. Många frivilliga volontärer arbetar för Kvinnohuset.