PRESSMEDDELANDE

on .

Stockholm 2017-08-25

 

Med anledning av Anna Kinberg Batras besked

 Idag kl. 09.30 hade Anna Kinberg Batras presskonferens där hon berättade att hon lämnar som partiordförande för Moderaterna.

Det är idag en stark kvinna och skicklig politiker, som lämnar sitt uppdrag som partiledare för Moderaterna. Det var moderaternas första kvinnliga partiledare och statsministerkandidat. Många kvinnor har råkat illa ut i politiken, även jag, och jag hoppas detta inte kommer leda till att färre kvinnor arbetar för att ta plats i toppolitiken, säger Ulrica Schenström, ordförande för Moderatkvinnorna.

- Många kvinnor har jag träffat, som har åsikter och synpunkter på allt och alla. Men en enad front de senaste dagarna har varit, att stötta och ge henne mycket komplimanger för att ej ge upp. Att ha modet att stå upp för sig själv. Det är inte alltid enkelt. 

Energi. Styrka. Mod.

- Tre ord som kännetecknar både Anna nu och på 1990-talet då vi lärde känna varandra.

- Det är också de tre största gåvorna man kan ha för att komma tillbaka, avslutar
Ulrica Schenström.

Caroline Wallensten
Politisk sekreterare Moderatkvinnorna
Mobil 073-682 93 05


 

 

 

 

Samhället har vänt ryggen mot hedersförtryckta kvinnor

on .

Vi moderater har många konkreta förslag på hur vi ska kunna komma tillrätta med hedersvåld och förtryck. Vi kommer aldrig att acceptera att vi har parallella samhällen där en del av den svenska befolkningen lever i frihet medan vi har andra platser där kvinnor separeras och inte får åtnjuta sina mänskliga rättigheter, skriver Maria Stockhaus och Alexandra Anstrell från Moderaterna.

 

Förtryck och våld i hederns namn får allt större uppmärksamhet i svensk media. Det är över 15 år sedan Fadime mördades av sin far, två månader innan sin död stod hon i riksdagen och sa ”vänd dom inte ryggen” och syftade på alla flickor/kvinnor vars liv begränsas i hederns namn.

Tyvärr får man nog säga att det är just det vi gjort, vänt dom ryggen.

Kvinnor i vissa förorter utsätts för trakasserier. Trakasserier som sker för att de inte följer informella regler om klädsel och livsstil som män i deras bostadsområde satt upp. Flickors och kvinnors livsval begränsas av deras familj och deras släktingar, de får inte klä sig hur de vill, inte röra sig fritt i samhället och inte heller gifta sig med vem de vill.

Enligt resurscentrum vid Länsstyrelsen i Östergötland är mörkertalet när det gäller hedersförtryck högt.

 

Vi som moderater kommer aldrig att acceptera att vi har parallella samhällen där en del av den svenska befolkningen lever i frihet medan vi har andra platser där kvinnor separeras och inte får åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

 

Vi moderater har många konkreta förslag på hur vi ska kunna komma tillrätta med hedersvåld och förtryck. Bland annat behöver alla de som invandrar till Sverige en riktigt bra samhällsinformation och den måste bli obligatorisk på riktigt. Idag har endast en tredjedel av nyanlända inskrivna i arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, i 18 månader eller längre, deltagit i samhällsorientering. Vi måste vara tydliga med att svensk lag och mänskliga rättigheter gäller alla, det finns inga undantag oavsett vilken religion man har eller vilken kultur man kommer ifrån. Samhällsinformationen bör avslutas med ett test och den som inte klarar det ska gå om kursen.

 

Vi moderater har föreslagit att gränsen för när utvisning ska kunna utdömas sänks till sex månaders fängelse. Det är viktigt för frågan om hedersförtryck, fler som döms för hedersbrott kan då utvisas.

 

Vi behöver bättre statistik när det gäller hedersbrott och hedersproblematik så att vi kan följa utvecklingen och se om de åtgärder som sätts in har effekt. Polisens närvaro i aktuella områden måste också ökas liksom polisens kunskap om hedersförtryck och patriarkala strukturer.

Vi behöver också, precis som i Norge, diskutera frågan om niqab, burka och slöja, framförallt när det gäller barn. Att täcka hår och kropp görs för att inte flickor/kvinnor ska väcka begär hos männen, är det rimligt att barn ses som sexobjekt och tvingas täcka håret och gå i heltäckande kläder? Kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en inte oväsentlig del av själva förtrycket. Det är en svår fråga men vi får inte rädas diskussionen. Vi vill utreda ett slöjförbud i grundskolan.

 

Vi får inte vända de som utsätts ryggen.

 

Maria Stockhaus (M)

Riksdagsledamot

Goodwillambassadör för Glöm aldrig Pela och Fadime 2016

 

Alexandra Anstrell (M)

Kommunpolitiker i Haninge

Ledamot i Operation Kvinnofrid

 

Metro  Publicerad: 17 Aug 2017 · 10:41  

https://www.metro.se/artikel/moderaterna-samh%C3%A4llet-har-v%C3%A4nt-ryggen-mot-hedersf%C3%B6rtryckta-kvinnor