Föräldraförsäkringen

on .

Föräldraförsäkringens utformning är och har varit en mycket viktig fråga för jämställdheten. Moderatkvinnorna har sedan två år tillbaka en arbetsgrupp som arbetat med dess utformning för att både förbättra integrationen av utrikes födda kvinnor och jämställdheten mellan kvinnor och män.

Det faktum att kvinnor tar ut långa föräldraledigheter är en bidragande orsak till att kvinnors löneutveckling halkar efter och gör att kvinnornas pensioner blir mycket lägre än för männen. 

För utrikesfödda kvinnor är det särskilt viktigt att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetsgruppens arbete är ännu inte avslutat och resultatet av olika förslag och undersökningarna om vilka konsekvenser detta kommer ge, kommer ligga till grund för de förslag gruppen kommer att presentera under våren 2018. Förslagen ska bidra till en ökad jämställdhet, vara relevanta i tiden, ha en realistisk ekonomisk bild både för den enskilda familjen och för företag, samtidigt som vi ska vara varsamma med statens skattemedel och värna en modell som fungerar för olika familjesituationer.

Barnkonventionens dag, en dag att uppmärksamma de barn som inte får vara barn.

on .

Moderatkvinnornas förslag till en översyn av gällande lagstiftning mot barnäktenskap klubbades igenom på Moderaternas arbetsstämma. Det behövs en översyn för att kringgå kryphål och fastställa att det råder nolltolerans mot barnäktenskap i Sverige. Det kan tyckas som en självklar fråga att barnäktenskap inte är tillåtna i Sverige idag, men så är inte fallet. Nu är vi i alla fall ytterligare ett steg på väg.

 

Migrationsverkets rapport ”Är du gift” visar på att bland barn som kommit till Sverige mellan augusti 2015 till januari 2016, så finns minst 132 barn som är gifta när de söker skydd i Sverige. Nästan alla är flickor. Vidare kan man läsa att flera barn redan har egna barn. Att de flesta av barnen är anvisade till en kommun där de har en närstående eller släkting, oftast maken. Att socialtjänsten inte fått orosanmälan på många av dessa fall och att socialtjänsten inte utrett äktenskapen vidare i någon större utsträckning. De flesta fall blir samhandlagda, det vill säga att man har samtal samtidigt med både flickan och hennes make. I många andra kulturer är mannens patriarkala ställning normen i familjen, gör att vid ett samtal är det mannen som för talan och det ställs få vidare frågor.

Att ingå barnäktenskap är förbjudet i Sverige men lagen måste efterlevas för alla som bor i Sverige och lyder under svensk lagstiftning. Då behöver det göras översyn av gällande lagstiftning i syfte att barnäktenskap inte ska vara giltiga i Sverige. Konsekvenser av barnäktenskap kan vara att flickor hindras från att utbilda sig. Vi ska heller inte glömma bort att kropparna hos flickor i tidiga tonåren inte är mogna för att föda barn. Misshandel är vanligt i barnäktenskap och många barn utsätts för så kallade hedersmord eller hoppar från en balkong då de vägrar gifta sig eller väljer någon annan partner mot sina föräldrars vilja.

Beslutet på Moderaternas arbetsstämma är ett viktigt steg på vägen men det finns många fler steg att ta. Vi Moderatkvinnor arbetar för jämställdhet – en självklar frihetsfråga för både kvinnor och män. Vi vill ha ett samhälle där alla människor ges samma möjlighet att nå sin fulla potential.   Den självklara utgångspunkten är att varje individ själv bestämmer över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Därför verkar vi för ett samhälle där alla kan känna sig trygga.

 

Alexandra Anstrell, styrelseledamot Moderatkvinnorna