MQ dagen - Att ta tag i och förändra vården är en fråga om jämställdhet

on .

 

I Moderatkvinnornas Sverige ska trygghet råda. Vi ska ha en hög kvalitet inom vård och omsorg som bygger på kunskap, utveckling och valfrihet där den enskilde alltid står i fokus. Kvinnor har sämre upplevelse av olika tillgänglighetsaspekter än män, de ha lägre förtroende för vårdpersonalen.

52 procent av kvinnorna anser att sjukvården är den viktigaste frågan, men bara 36 procent av männen gör samma bedömning, DN/Ipsos, juni. Sjukvården är en av grundpelarna i vår välfärd.

Den bygger både vår tilltro till det politiska systemet och möjliggör att vi kan leva, arbeta och känna oss trygga i Sverige.

Vi ser fortfarande statistik på att kvinnor och män inte alltid erbjuds samma vård inom flera områden. Chans till vård på en strokeenhet är lägre än för en man. Könsskillnader kvarstår likaså inom hjärtsjukvården enligt Jämställdhetsutredningen.

I vissa delar av landet är oddsen för att få två hörapparater betydligt sämre om du är kvinna än om du är man är statistik från Hörselskadades Riksförbund.

Samtidigt som en ny avhandling av audionomen Sofie Fredriksson visar att kvinnor i inom bland annat förlossningsvården har en ökad risk för hörselrelaterade symptom.

Vård och omsorgen är en av de mest kvinnodominerade yrkesgrupperna. Vårdbiträdets risk att bli sjukskriven är stor. 171 sjukfall / 1000 anställda, att jämföra med genomsnittet på 103 sjukfall/ 1 000 anställda.

Även hos sjuksköterskor och barnmorskor, risken är fortfarande över snittet enligt Försäkringskassans ”Yrke och sjukfall”. ”OECD Economic Surveys: Sweden 2017” visar att 60 % av de kvinnor som jobbar deltid i Sverige, vill jobba mer.

Det inkomstbortfall som drabbar denna grupp vid både sjukskrivning och deltid, syns i en minskad inkomst i dag, men problemet är större än så.

På sikt fortsätter detta bygga upp grunden till den pension dessa kvinnor ska leva på i framtiden, en pension som kommer bli lägre som följd av detta.

Att kvinnor inom vården får betala med lägre inkomst vilket genererar lägre pension, tar ett större ansvar för den obetalda vården av anhöriga och inte får samma vård som männen är inte hållbart.

Frågan är för viktig och problematiken för stor för att tro att enstaka förändringar kan råda bot på situationen.

Hur vården i helhet ska organiseras måste ses över från grunden och moderniseras till dagens och framtidens samhälle.

I Moderatkvinnornas Sverige ska trygghet råda- det är en frihetsfråga.

Ulrica Schenström
ordförande Moderatkvinnorna
Elisabeth Björnsdotter Rahm
ledamot Moderatkvinnorna
ordförande Moderatkvinnornas politikutveckling Vård och Omsorg

 

https://www.folkbladet.nu/2219170/vi-m-kvinnor-vill-ha-trygghet